El projecte

El projecte “Mataró, ciutat de valors” consisteix en un calendari de dotze valors -un per cada mes de l’any 2014-, amb l’objectiu que cada un d’ells sigui treballat de forma conjunta i  durant trenta dies pel total d’entitats de la ciutat. La voluntat és que cada valor esdevingui lema de reflexió comunitari de totes les institucions, centres educatius i entitats (socials, polítiques, esportives, assistencials…) de Mataró.

Els valors, en una persona, són aquells horitzons de referència que orienten la nostra vida vers un determinat sentit, és a dir, aquells motors interiors que ens mouen. Els valors es manifesten en les nostres accions i omissions, en les nostres paraules i decisions, però també en els nostres silencis. Una definició que també és aplicable en el cas d’una ciutat.

A més, quan diem que una cosa té valor, estem dient que val la pena dedicar-li temps i esforç perquè per a nosaltres té sentit. Un temps i un esforç que invertit en educació en valors té uns beneficis incalculables avui i de cara el futur: millora de la convivència, de la qualitat de vida, garantia d’un creixement de futur sostenible, més autoestima, menys desànim col·lectiu, etc.

Amb aquest pla Mataró es converteix en la primera ciutat catalana en comprometre’s públicament en un projecte d’aquestes característiques, amb la qual cosa passa a ser principal punt de referència de la geografia catalana en l’àmbit dels valors.