Manifest dels Valors de l’esport

A partir d’una mesa de treball oberta en què hi han participat membres del Consell de Participació d’Esports, entitats esportives que així ho han desitjat i persones a títol personal, els participants volen manifestar que la pràctica de l’esport:

• Millora la salut física i psíquica de l’individu.
• Imprimeix sacrifici i disciplina a la persona.
• Potencia l’esforç i l’autosuperació i ofereix a la persona consciència dels seus límits.
• Permet l’individu desenvolupar-se integralment i convertir-se en millor ciutadà i persona.
• És un bon instrument per aprendre a assimilar les victòries amb humilitat i encaixar dignament les derrotes.
• És un àmbit de trobada interpersonal,de fraternització i d’amistat.
• Potencia les habilitats socials i les capacitats relacionals de les persones, la qual cosa millora la convivència.
• És una bona estratègia d’integració que frena el risc d’exclusió social.
• Ensenya a treballar en equip i a compartir.
• Educa en el respecte envers tots els agents implicats en el fet esportiu.

COM A ESPORTISTA EM COMPROMETO A:

• Donar sempre el màxim de mi en la pràctica esportiva i intentar guanyar, malgrat que sé que no és el més important
• Jugar net, acceptant les normes i les regles de la competició
• En el joc, recordar sempre que formo part d’un col·lectiu esportiu
• Ser responsable i a comprometre’m amb els companys i companyes i amb l’entrenador.
• Respectar i acceptar les decisions del jutge o àrbitre i de l’entrenador.
• Acceptar amb naturalitat les meves limitacions físiques naturals
• Donar suport al club o entitat en què competeixo, i a la meva ciutat, a la qual pertanyo

COM A ENTRENADOR EM COMPROMETO A:

• Formar-me adequadament.
• Transmetre els valors de l’esport i fer pedagogia amb els esportistes.
• Ser just i equànime amb els esportistes.
• Respectar les decisions arbitrals.
• Ser un exemple d’ actitud.

COM A JUTGE O ÀRBITRE EM COMPROMETO A:

• Ser just en les meves decisions.
• Ser exemple d’actitud.
• Ser tolerant.
• Fer pedagogia de les decisions preses.
• Tractar amb respecte els esportistes i altres participants de l’esport.

COM A PÚBLIC DE COMPETICIONS ESPORTIVES ENS COMPROMETEM A:

• Animar sempre els esportistes.
• Respectar l’entrenador.
• Acceptar les decisions de l’àrbitre i respectar la seva autoritat.
• Pensar que sense els contraris no hi hauria joc. Són actors necessaris i no els puc menystenir.
• Rebutjar i condemnar la violència.
• Gaudir mirant l’esport.
• Felicitar els esportistes tant si han guanyat com si han perdut després de la competició i sense alliçonar-los.
• Festejar la victòria i encaixar la derrota amb civisme.

COM A ENTITATS ESPORTIVES ENS COMPROMETEM A:

• Fomentar l’esport i els seus valors entre els nostres esportistes, tècnics, associats i familiars.
• Posar els nostres recursos al servei de l’esport de la ciutat.
• Col·laborar amb altres entitats, com també amb l’Ajuntament.
• Representar dignament la ciutat i el país.

Aquest és un manifest que posem a la consideració de tots els agents esportius de la ciutat que s’hi vulguin adherir.

(Les persones que vulguin donar el seu suport a títol personal poden fer un “m’agrada” a la notícia del facebook del projecte “Mataró, ciutat de valors”)
Adhereix-te a "Manifest dels valors de l'esport"

Compartim els valors que promou aquest manifest i com a entitat ens comprometem a participar i a donar suport a aquest projecte de ciutat.

Entitat

CIF de la entitat

Correu de contacte

No desitjo rebre comunicacions 

D’acord amb allò que estableix el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel que s’aprova el Reglament de desenvolupament de la la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal, us informem que les dades introduïdes en aquest formulari, s’incorporaran al fitxer/fitxers d’Adhesions als valors de Mataró titularitat de L’Ajuntament de Mataró, amb domicili postal a La Riera, 48 de Mataró, amb la finalitat de recollir suports públics per al projecte valors de Mataró.

Les dades indicades són les estrictament necessàries per tal d’identificar les entitats que s’adhereixin al projecte i vulguin donar-hi el seu suport. L’entitat titular de les dades consent expressament el tractament de les seves dades, bé sigui per via postal, telefònica o electrònica amb la finalitat de què l’Ajuntament pugui atendre els objectius indicats.

Marqueu amb una “X” si NO desitgeu rebre comunicacions per correu electrònic o per via d’un altre mitjà de comunicació equivalent. Així mateix us informem que les vostres dades identificatives i de contacte podran ser cedides a entitat públiques, privades, per donar resposta a les finalitats del projecte al qual us adheriu.