Mataró, ciutat de valors

Els valors són aquells horitzons de referència que orienten la vida d’una persona en un determinat sentit; són aquells motors interiors que ens mouen a actuar d’una manera i no d’una altra, que ens fan prendre unes decisions i no unes altres. Els valors determinen per què fem una cosa i no una altra. I es manifesten tant en les nostres accions com en els nostres silencis.

Les persones tenen valors, però també les entitats – de qualsevol àmbit -, les escoles, les institucions, les empreses… i les ciutats. I Mataró, en això, no és una excepció. La ciutat històricament ha defensat uns valors, i actualment molts mataronins i mataronines ho seguim fent, personalment i com a col·lectivitat, un tret que ens uneix i que ens identifica.

Per això, en un moment d’incertesa com l’actual, en què la ciutat en el seu conjunt, però també moltes entitats en particular, ens hem de plantejar el present i quin futur volem construir, creiem que la reflexió entorn d’uns valors compartits pot ser positiva per:

• potenciar el sentiment de comunitat entre els mataronins i les mataronines, millorar el benestar emocional, la convivència de la ciutat i el bé comú com a patrimoni col·lectiu,
• estimular la iniciativa econòmica de la ciutat des de l’ètica i pensant en un futur sostenible, tot promovent la igualtat d’oportunitats,
• posicionar Mataró com una ciutat d’oportunitats i en un referent català en l’àmbit dels valors,
• augmentar l’orgull i el sentiment de pertinença dels mataronins i les mataronines i les seves entitats amb la ciutat,
• i combatre l’actual sentiment de desànim i desesperança treballant de forma conjunta, col·lectiva i solidària.

I per assolir aquests objectius els sotasignats d’aquest manifest ens comprometem, personalment i com a entitat, a participar en el projecte “Mataró, ciutat de valors”, el qual proposa que el 2014 tot el conjunt de la ciutat reflexioni entorn dels valors del compromís, l’alteritat, l’esforç, la justícia, la sostenibilitat, la cooperació, el civisme, l’acollida, la identitat, l’experiència, la iniciativa i la il·lusió.

I en un futur a actuar i a prendre decisions tenint en compte aquests valors i la reflexió que s’hagi fet al seu voltant.
Adhereix-te a "Mataró, ciutat de valors"

Compartim els valors que promou aquest manifest i com a entitat ens comprometem a participar i a donar suport a aquest projecte de ciutat.

Entitat

CIF de la entitat

Correu de contacte

No desitjo rebre comunicacions 

D’acord amb allò que estableix el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel que s’aprova el Reglament de desenvolupament de la la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal, us informem que les dades introduïdes en aquest formulari, s’incorporaran al fitxer/fitxers d’Adhesions als valors de Mataró titularitat de L’Ajuntament de Mataró, amb domicili postal a La Riera, 48 de Mataró, amb la finalitat de recollir suports públics per al projecte valors de Mataró.

Les dades indicades són les estrictament necessàries per tal d’identificar les entitats que s’adhereixin al projecte i vulguin donar-hi el seu suport. L’entitat titular de les dades consent expressament el tractament de les seves dades, bé sigui per via postal, telefònica o electrònica amb la finalitat de què l’Ajuntament pugui atendre els objectius indicats.

Marqueu amb una “X” si NO desitgeu rebre comunicacions per correu electrònic o per via d’un altre mitjà de comunicació equivalent. Així mateix us informem que les vostres dades identificatives i de contacte podran ser cedides a entitat públiques, privades, per donar resposta a les finalitats del projecte al qual us adheriu.