Experiència

Residència El Mirador, un exemple de participació al projecte “Mataró, ciutat de valors”


28 octubre 2014

foto guanyadora cooperació

Moltes entitats i institucions de la ciutat s’han sumat al projecte “Mataró, ciutat de valors”. La Residència i Centre de Dia el Mirador és una d’elles.  Cada més treballen amb els avis i àvies del centre el valor que es proposa. Expliquen la seva experiència en aquest article:

LA HUMANITAT, COM A VALOR PRINCIPAL

La Residència i Centre de Dia el Mirador de Mataró comença a participar del projecte “Mataró, ciutat de valors” des del seu inici. Ja que els valors proposats des del projecte són una ramificació del gran valor que regeix al centre: el valor de la humanitat.

La metodologia de treball que segueix el Mirador, basat en l’Atenció Centrada en la Persona (ACP), té com objectiu facilitar que cada persona, com a subjecte singular i únic, pugui mantenir i prolongar el seu projecte vital amb la millor qualitat de vida i benestar físic, cognitiu i emocional possible.

I, és precisament per assolir aquest objectiu, que el centre treballa amb i des de la quotidianitat de les persones que hi viuen. En la promoció dels petits valors i detalls, que fomenten el viure una vida joiosa i plàcida.

En aquesta metodologia de treball, s’ha inclòs el treball del projecte “Mataró, ciutat de valors”. Donat que els valors que promulga estan implícits en el treball del centre i, per tant, són fàcilment materialitzables en fotografies.

La vinculació del projecte al centre és una tasca amable i enriquidora donat que es vincula de forma transversal a les activitats que ja s’estaven efectuant prèviament al Mirador, integrant-les i per tant, donant-les-hi sentit.

El treball dels valors, es realitza un cop al mes en l’espai reservat setmanalment pel taller de convivència. Un cop es presenta el valor, les persones participants expliquen que significa per ells aquest valor i intenten fer una definició amb les seves paraules.  Després, es llegeix en veu alta la definició proposada pel projecte per tal d’acabar d’aclarir el concepte i aconseguir que totes les persones l’entenguin.

Un cop tothom entén el concepte, se’ls demana que posin situacions vitals en les que hagin pogut veure reflexat el valor que es treballa,   o experiències en les que s’hagin trobat i que puguin coincidir amb el valor.

D’aquesta manera, a part de treballar la reminiscència, es fa un bon exercici mental de comprensió i integració de conceptes.

Finalment, es trasllada el valor al present, reflexionant sobre si el valor treballat es dóna o no al centre.  En cas afirmatiu, busquen situacions reals o possibles en les que es pogués donar.

És precisament de totes les aportacions que es realitzen durant el taller de convivència dedicat als valors, que s’acaba fent la fotografia que es presenta al concurs. En  algunes ocasions les fotografies són espontànies, en d’altres, es fa ús del taller de lectura teatralitzada  per acabar de perfilar com imaginen que hauria de ser la imatge, en quin espai caldria ubicar-la, quines persones haurien de sortir-hi, etc.

I, ara sí, un cop decidits tots els detalls, es representa l’acció concreta.  Els resultats, són els que podeu veure mes a mes  en el concurs fotogràfic d’aquest projecte. Si la fotografia resulta guanyadora, fem un sorteig entre tots els familiars dels residents per regalar-los el premi.

Tant els treballadors de la Residència i Centre de Dia el Mirador de Mataró, com els propis residents, valorem de manera molt positiva i gratificant la participació i implicació al projecte, “Mataró Ciutat de Valors” i animem a l’Ajuntament a proposar més iniciatives com aquesta.

Més fotos fruit d’aquest treball:

foto guanyadora miradorb8ccf6aeb67f11e3869f0eac24f9eb78_8

foto guanyadora compromís